Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Informační systém projektových záměrů

 
 
 

www.projektovezamery.cz


Centrální systém, který vytvořilo Ministerstvo pro místní rozvoj, cílí primárně na kraje a obce a umožní jim průběžný sběr a správu jejich projektových záměrů. Díky ISPZ bude národní úroveň průběžné získávat informace o potřebách v území, čímž se sníží administrativní zátěž spojená s opakovaným dotazováním ze strany centrálních orgánů na připravované záměry a napomůže se zkvalitněním strategické práce. Více informací o tomto systému a návod na přihlášení naleznete na http://info.projektovezamery.cz/ .

 

Přihlášení do ISPZ je možné na www.projektovezamery.cz , a to pomocí hesel do datové schránky obce (není nutné zakládat žádná další hesla), případně prostřednictvím Jednotného identitního prostoru (JIP), který využívají primárně obce s rozšířenou působností. Vkládat záměry ale mohou jakékoliv subjekty z území (NNO, podnikatelé a další).

 

Krajskou databázi spravuje sekretariát Regionální stálé konference Kraje Vysočina (odbor regionálního rozvoje krajského úřadu). Kontaktní osobou ke vkládání záměrů a přihlašování do ISPZ je Mgr. Miloš Molák, molak.m@kr-vysocina.cz tel: 564 602 542.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro obce > Informační systém projektových záměrů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies