Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Střet zájmů

 
 
 

Na základě zákona č. 159/2006 Sb., zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) je každý veřejný funkcionář uvedený v § 2 zákona o střetu zájmů povinen prostřednictvím Centrálního registru oznámení podávat pravidelná oznámení –oznámení o činnostech, o majetku, o příjmech a závazcích.

cro.justice.cz


Veřejnými funkcionáři, kteří se do registru zapisují a kteří jsou následně povinni příslušná oznámení podávat, jsou na úrovni obcí:

 • starosta obce (uvolněný i neuvolněný),
 • místostarosta obce (uvolněný i neuvolněný),
 • členové rady obce (uvolnění i neuvolnění),
 • jiní uvolnění členové zastupitelstva obce,
 • většina vedoucích úředníků obecního úřadu,
 • členové statutárních, řídicích, dozorčích nebo kontrolních orgánů, případně i vedoucí pracovníci příspěvkových organizací obce (s výjimkou škol a školských zařízení).


Veřejné funkcionáře o povinnosti podávat oznámení informuje podpůrný (zapisující) orgán (např. obecní úřad), který funkcionáře zapíše do registru, poučí jej o jeho povinnostech vyplývajících ze zákona a předá mu přihlašovací údaje. Vzor předávacího protokolu je dostupný ZDE. Tento předávací protokol je nutné uchovat pro pozdější kontrolu nadřízeného správního orgánu (krajského úřadu).


 • Tak zvané vstupní oznámení je nezbytné vyplnit do 30 dnů ode dne zápisu do Centrálního registru oznámení. Podrobné informace o postupu vyplňování oznámení a vysvětlení nejčastějších otázek naleznete ZDE.


 • Dále se každý rok ve lhůtě do 30. června podává tzv. průběžné oznámení, a to za dobu výkonu funkce v roce minulém (např. do 30. 6. 2021 podává veřejný funkcionář oznámení za období 1. 1. – 31. 12. 2020).
   
  Při vyplňování oznámení lze využít tlačítko "Použít jako šablonu", které je zobrazeno u již odeslaných oznámení. V takovém případě se vyplní základní údaje (druh oznámení, za jakou funkci, za jaké období), a poté se automaticky načtou všechny skutečnosti, které veřejný funkcionář uvedl v tom oznámení, které slouží jako šablona. Následně stačí pouze upravit změny.


 • Pokud dojde k ukončení výkonu funkce, je veřejný funkcionář povinen podat tzv. výstupní oznámení, a to do 30 dnů ode dne, kdy je tato skutečnost prostřednictvím podpůrného (zapisujícího) orgánu (např. obecním úřadem) zapsána do Centrálního registru oznámení.


V případě nesplnění některé ze zákonných povinností se veřejný funkcionář vystavuje riziku postihu za přestupek.


Bližší informace ke Střetu zájmů naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Servis pro obce > Střet zájmů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Střet zájmů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze