Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina


 
 
 

Název projektu: Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022

 

 

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je pozitivně ovlivnit situaci v NRP tak, aby klesl počet dětí vyrůstajících v institucionální péči, zvýšit profesionalitu sociálních pracovníků v agendách SPOD, NRP, SP a VO a zaměřit více pozornost veřejnosti na výše uvedené oblasti a na dobrovolnictví.

Klíčové aktivity:

KA1 - Rozvoj a rozšiřování kvality v náhradní rodinné péči

·         Individuální provázení zařazených žadatelů o NRP

·         Skupinové setkání zařazených osvojitelů, kterým nebylo zprostředkováno

·         Kluby pro osvojitele

·         Individuální psychologická podpora pro specializované pěstouny

·         Multidisciplinární setkání se všemi zapojenými aktéry (obě rodiny, soudci, OSPOD, odborníci v dané oblasti – dětští psychologové, terapeuti, sociální pracovníci)

·         Tvorba metodiky pro pěstouny na přechodnou dobu v návaznosti na informační materiál

·         Kluby pro PPPD – otevřená podpůrná skupina pěstounů na přechodnou dobu v Kraji Vysočina

·         Terapie rodičů – bude určena rodičům dětí, které jsou z důvodu rodičovského konfliktu umístěni do specializované pěstounské péče na přechodnou dobu.

·         Víkendový workshop

KA2 - Doprovod osob opouštějících pěstounskou a ústavní péči

·         Doprovázení mladých dospělých

·         Víkendový pobyt

KA3 - Informační systém

KA4 - Podpora a rozvoj hostitelské a pěstounské péče

·         Propagace hostitelské péče –

·         Posuzování zájemců o hostitelskou péči

·         Propagace pěstounské péče

KA5 - Transformační strategie

KA6 - Podpora realizace sociální práce

·         Metodické porady pro sociální pracovníky a veřejné opatrovníky

·         Kazuistické setkání pro sociální pracovníky obcí

·         Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky

·         Propagace sociální práce

·         Workshopy pro metodiky sociální práce

·         Analýza sociální práce

 

KA7 - Dobrovolnictví

·         Firemní dobrovolnictví

·         Propagace dobrovolnictví

 

KA8 - Podpora veřejných opatrovníků na území kraje

·         Vzdělávání pro veřejné opatrovníky obcí

 

KA9 - Evaluace

 

Cílové skupiny:

·         Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

·         Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace

·         Sociální pracovníci PO a ORP

·         Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

·         Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze