Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Odpady Vysočiny

Mobilní verze webu

Recyklujte s hasiči, krajská soutěž SDH

Recyklujte s hasiči aktivita pro SDH v celé České republice.

 
 
 

ELEKTROWIN, kolektivní systém pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů, dodá zdarma všem hasičských sborům informační materiály. Na základě vyplněného registračního formuláře nového sboru do soutěže Recyklujte s hasiči, dodá ELEKTROWIN sborům bezplatně shromažďovací nádobu na malé spotřebiče, vykoupí sebrané elektro a zajistí bezplatný zpětný odběr (odvoz) elektrozařízení, určených pro použití v domácnosti.


Základní podmínkou pro zařazení sboru do této soutěže je minimální množství spotřebičů ve výši 500 kg sebraných za kalendářní rok.


Více informací na www.recyklujteshasici.cz případně se obraťte na regionální manažerku pro Kraj Vysočina: Hana Soudková, hana.soudkova@elektrowin.cz , mob. 604 160 198

Soutěž sborů dobrovolných hasičů v Kraji Vysočina

V roce 2010 Kraj Vysočina uzavřel s ELEKTROWINem smlouvu o spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Kraji Vysočina“ a na podporu sběru vysloužilých elektrospotřebičů také finančně oceňuje nejlepší SDH v kraji.

Ročník 2020

Finanční dar v celkové výši 80 000,- Kč byl rozdělen mezi 5 SDH s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra za kalendářní rok 2020. Umístění jednotlivých sborů viz:
Pořadí SDH ročník 2020

Ročník 2021 – pravidla krajské soutěže

Finanční dar v celkové výši 80 000 Kč bude rozdělen mezi 5 SDH s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra za kalendářní rok 2021. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční do konce dubna roku 2022. Rozdělení finančních darů:

 

Pořadí
Výše finančního daru

1. místo

20 000

2. místo

18 000

3. místo

16 000

4. místo

14 000

5. místo

12 000Kontaktní osoba:

Ing. Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 522

 

Přehled vítězů za ročníky 2017 – 2019

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Odpady Vysočiny > Recyklujte s hasiči, krajská soutěž SDH

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Recyklujte s hasiči, krajská soutěž SDH

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies