Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajské komunitní a poradenské centrum

Projekt je financován z Integrovaného regionálního programu (IROP), z výzvy 74. - ROZVOJ INFRASTRUKTURY POLYFUNKČNÍCH KOMUNITNÍCH CENTER - SC 2.1, ze státního rozpočtu a rozpočtu kraje.

 
 
 

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociálních, poradenských a vzdělávacích služeb a volnočasových aktivit. Jde o služby a aktivity vedoucí k sociální inkluzi. K naplnění tohoto cíle v celém kraji Vysočina přispěje vybudování Krajského komunitního a poradenského centra rekonstrukcí budovy v majetku Kraje Vysočina jako dostatečného a kvalitního zázemí pro sociální služby, vzdělávací, volnočasové aktivity a enviromentální služby a vzdělávání. Část aktivit komunitního centra, které se týkají sociálních služeb, se opírá zejména o druh a náplň jednotlivých sociálních služeb poskytovaných jednotlivým sociálním skupinám. V  případě registrovaných sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. se bude se jednat o odborné sociální poradenství (Alzheimer poradna) a sociálně terapeutickou dílnu. Poskytováním služeb v rámci komunitního a poradenského centra umožní poskytnout široké veřejnosti komplexní nabídku odborného poradenství, které se vzájemně doplňují a vytváří tak efektivní nástroj pro předcházení sociálního vyloučení.

logo


     

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Rozvojové projekty > Krajské komunitní a poradenské centrum

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Rozvojové projekty > Krajské komunitní a poradenské centrum

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies