Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.


 
 
 

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI

 

Doba realizace projektu:    

1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnávání, k bydlení, k obnovování sociálních kontaktů anebo k řešení dluhové situace. Tento záměr bude naplňován finančním zajištěním služeb sociální prevence do 31. 12. 2020 a služby azylové domy až do 30. 9. 2021.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projektu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu.

Projekt bude zaměřen na podporu následujících druhů sociálních služeb:

  • azylové domy,
  • sociální rehabilitace,
  • sociálně terapeutické dílny,
  • domy na půl cesty,
  • intervenční centrum,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • osobní asistence. 

     

Výsledky projektu:

V době realizace projektu bude přijato opatření k prevenci sociálního vyloučení, na zmírnění dopadů uvedených situací a k sociálnímu začleňování. Díky stabilnímu financování vybraných služeb sociální prevence dosáhneme u některých osob eliminace dopadu nepříznivé situace, u dalších osob zapojených do projektu opětovného začlenění na trh práce nebo již po vzniku nepříznivé sociální situace předejdeme vlastnímu sociálnímu vyloučení.

Hlavní očekávanou změnou je omezení počtu osob postižených sociálním vyloučením a zamezení jeho růstu. Díky realizaci projektu dojde ke stabilnímu a efektivnímu financování sociálních služeb a účelnému vynaložení veřejných finančních zdrojů. Vybrané sociální služby díky společnému metodickému vedení propojí síť sociálních služeb na celém území Kraje Vysočina. V rámci projektu bude metodicky posilována také komunikace poskytovatelů sociálních služeb se sociálními pracovníky na obecních úřadech. Tím se zkvalitní sociální práce směrem ke klientům těchto služeb a komunikace a spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli sociálních služeb.

 

Finanční zajištění projektu:

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze