Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

 
 
 

Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

6. 12. 2018

 

Zkrácený název:  Krajská rodinná politika

 

Doba realizace : 36 měsíců, od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019.

 

Iniciátorem projektu:  MPSV Odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, Kraj Vysočina je partnerem na základě uzavřeného memoranda

 

Cílem:  zlepšení koordinace celostátních a regionálních politik v oblasti podpory rodin, a to prostřednictvím sítě krajských poradců a fungování celostátních a regionálních platforem složených s odborníků na prorodinnou oblast.

 

Plánované výstupy projektu a vzdělávací aktivity:

  • Návrh koncepce rodinné politiky pro kraje bez schválené koncepce

  • Návrhy implementace opatření rodinné politiky, rozšíření či aktualizace koncepcí v krajích s již schválenou koncepcí

  • Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni

  • Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinné života v krajích ČR

  • Srovnávací studie rodinné politiky v krajích

  • Osvětová příručka pro rodiny plánující/očekávající potomka „Bude nás víc – aneb nejsme na to sami“

  • Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích

  • Semináře , kulaté stoly a workshopy konané v každém kraji

  • Vzdělávací a osvětové kampaně, závěrečná odborná konference

 

Webové stránky projektu: www.rodinyvkrajich.mpsv.cz

 

Facebook: facebook.com/rodinyvkrajich/

 

Projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233)je financován z EU, ESF, Operačního programu Zaměstnanost.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze