Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.


 
 
 

Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V

 

Doba realizace projektu:    

31. 1. 2018 - 28. 1. 2022

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je podpora služby sociální rehabilitace (v terénní a ambulantní formě) v rámci sociálního začleňování osob s poruchou autistického spektra a podpora rozšířené kapacity azylového domu matky s dětmi, otce s dětmi a celé rodiny v nepříznivé životní situaci a pro ženy bez domova v Třebíči. V projektu bude docházet k odstraňování bariér v přístupu klientů k zaměstnávání. Realizací projektu se zajistí a zvýší kvalita, dostupnost a kontrola poskytování vybraných sociálních služeb.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je na území Kraje Vysočina zvýšení počtu osob, u nichž bylo dosaženo sociální integrace v komunitách a růst počtu osob, kterým bude poskytnuta prevence před sociálním vyloučením v rámci zajištění poskytování vybraných služeb sociální prevence zaměřených na sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním znevýhodněním. Realizací projektu se bude předcházet sociálnímu vyloučení osob poskytnutím pomoci při řešení jejich nepříznivé sociální situace. Mezi další cíle projektu patří podpora sítě sociálních služeb schválené v orgánech kraje, podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, zajištění udržitelnosti vytvořené sítě vybraných sociálních služeb v období po dobu realizace projektu, stálá podpora procesů plánování a zvyšování kvality a efektivity jednotlivých sociálních služeb.

Projekt bude zaměřen na podporu následujících druhů sociálních služeb:

  • azylové domy
  • sociální rehabilitace

     

Výsledky projektu:

V době realizace projektu budou přijímána opatření k prevenci sociálního vyloučení, na zmírnění dopadů situací, které vedou k sociálnímu vyloučení a k sociálnímu začleňování v případech, kdy jsou k tomu dány podmínky. Stabilním financováním vybraných služeb sociální prevence dosáhneme u některých osob eliminace dopadu nepříznivé situace, u dalších osob zapojených do projektu opětovného začlenění na trh práce nebo již po vzniku nepříznivé sociální situace předejdeme vlastnímu sociálnímu vyloučení. Hlavní očekávanou změnou je tedy omezení počtu osob postižených sociálním vyloučením a zamezení jeho růstu. Díky realizaci projektu dojde ke stabilnímu a efektivnímu financování sociálních služeb a účelnému vynaložení veřejných finančních zdrojů na základě sledování kvantity a kvality sociální práce. Vybrané sociální služby díky společnému metodickému vedení propojí síť sociálních služeb na celém území Kraje Vysočina. Daná služba se stane flexibilnější a bude poskytovat péči vybraným cílovým skupinám pravidelně, zejména v krizové situaci a s vyšší mírou jistoty. Sociální služba musí proto být stabilní v čase, prostoru, ale také ve své kapacitě. Projekt tak umožňuje v městě Třebíč provozovat kapacitu azylového domu i pro celé rodiny – takto zaměřená služba nebyla dosud v lokalitě poskytována a také v rámci kraje jde o výjimečné řešení. Nová také bude na území Kraje Vysočina sociální rehabilitace zaměřená v části své kapacity na provázení osob s poruchou autistického spektra do zaměstnání.

 

Finanční zajištění projektu:

Na tento projekt je poskytována finanční podpora EU, státního rozpočtu a Kraje Vysočina.

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt V.

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze