Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina


 
 
 

Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Registrační číslo: CZ.03.02.63/0.0/0.0/15_007/0007828

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Projekt je finančně podporován Evropskou unií.


Zdůvodnění projektu:

Záměrem tohoto projektu je sjednocovat postupy výkonu sociální práce v rámci metodického vedení a to nejen v kraji, ale i na území celé republiky. Samotná povaha činností sociální práce má široký záběr činností, cílových skupin, typů sociálních situací. Problémem je pak i malá informovanost o sociální práci, předsudky, stereotypy u veřejnosti, ale i vlastních samospráv. Tyto předsudky jsou u řady úřadů blokujícím faktorem pro prohlubování vzdělávání sociálních pracovníků, častokrát se jedná pouze o bazální a pokud možno co nejlacinější úrovni. V rámci projektu bude nastaveno jednotné informační prostředí i na republikové úrovni, budou sdíleny zkušenosti z výkonu sociální práce pod jednotícím metodickým vedením Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Díky projektu bude uskutečněno vzdělání veřejných opatrovníků ve formě několika seminářů. Smyslem této aktivity je zprostředkovat opatrovníkům znalosti a dovednosti potřebné k profesionálnějšímu výkonu agendy veřejného opatrovníka.

Na téma sociální práce a zejména pomoci plynule navazuje dobrovolnictví, jako jeden z možných způsobů jejího zajištění. Kraj Vysočina finančně podporuje několik dobrovolnických center a nově je zřízená funkce krajského koordinátora dobrovolníků, což přispěje k lepšímu a efektivnějšímu využívání dobrovolnické služby. Do dobrovolnických programů budou zapojeny též nestátní neziskové organizace, kde o využití dobrovolnictví nejsou k dispozici žádné informace.


Cíl projektu:

Posílení profesních kompetencí pro samotný výkon činností sociálních pracovníků, veřejných opatrovníků a podpora dobrovolnické služby. V neposlední řadě se jedná i o prosazování soc. spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu jednotlivce i skupin.

Inovativnost projektu:

  • V kraji vznikne historicky poprvé funkce krajského koordinátora dobrovolníků. Poprvé bude vedena kampaň, která se zaměří na zvyšování motivace nových zájemců nabízející dobrovolnické služby i z řad seniorů a obecně na vytváření klimatu příznivého pro dobrovolnické aktivity.
  • V rámci kraje, ale i celé ČR budou probíhat společné aktivity v rámci spolupráce sociálních kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR. Jedná se o dlouhodobější a systematičtější spolupráci a zahrnuje celé spektrum činností, které jsou společným tématem obou skupin sociálních pracovníků.
  • Setkávání metodiků sociální práce z jednotlivých krajských úřadů se zástupci MPSV a z Kanceláře Veřejného ochránce práv. V rámci workshopů pro metodiky soc. práce se počítá se zapracováním písemných výstupů, které by měly mít povahu metodických materiálů, vycházející z konsenzu zúčastněných.


Klíčové aktivity:

KA 1 - Podpora realizace sociální práce

KA 2 - Podpora veřejných opatrovníků na území kraje

KA 3 - Podpora dobrovolnické služby

KA 4 - Podpora spolupráce na mezikrajské úrovni

KA 5 - Podpora spolupráce soc. kurátorů se sociálními pracovníky Vězeňské služby ČR

           v Kraji Vysočina                

KA 6 - Evaluace


Cílové skupiny:

  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Sociální pracovníci
  • Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze