Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrovolnictví

 
 
 

Dobrovolníci z krajského úřadu se zapojili do proměny v Čistou Vysočinu.

Tisíce dobrovolníků v Česku pomáhají!        

Vzájemně si pomáháme – celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků  

chci pomoct logoŘešíte nedostatek personálu ve vašem sociálním nebo zdravotním zařízení?
Hledáte pro klienty v pobytových zařízeních a pro osoby se zdravotním omezením nějakou aktivitu?
Nebo naopak máte kapacitu pomáhat druhým?
Více informací:
zde


Informace o „Kurzu základních dovedností pro realizaci dobrovolnické činnosti ve zdravotnických a sociálních službách“ naleznete na

https://www.acsa.cz/studenti/akce/kurz/zaklady-osetrovatelstvi/

Záznam Online konference: „Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině“               

Prezentace z on-line konference          logo EU a KrV

   

Hledáte možnost jak smysluplně využít svůj volný čas, chcete předat svoje znalosti a zkušenosti ostatním?

Jste nezaměstnaný/á, maminka na mateřské dovolené, student/ka, aktivní senior/ka, máte chuť se společensky angažovat?

Chtěli byste pomoci lidem zdravotně znevýhodněným, seniorům, osobám sociálně slabým nebo pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase? 

Přijďte rozšířit řady dobrovolníků na Vysočině.

Zde jsou zodpovězeny základní otázky, které byste měli znát, než se stanete dobrovolníkem.


Dobrovolnictví se řídí zákonem č. 198/2002 Sb. – Zákon o dobrovolnické službě.

 

Co je dobrovolnictví?
Jde o činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Tato aktivita může být naplňována prací se seniory, lidmi s hendikepem, s dětmi, ale také v oblasti kultury, sportu, při přírodních, ekologických katastrofách. 


Kdo může být dobrovolníkem?
Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let nebo osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.


Co je dobrovolnické centrum?
Jde o veřejně prospěšnou právnickou osobu se sídlem v ČR, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s dobrovolníky smlouvy. Dobrovolnické centrum má udělenou akreditaci Ministerstva vnitra na konkrétní projekt nebo program dobrovolnické služby.
Dobrovolnické centrum uzavírá s dobrovolníkem smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti, dále pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, nabízí pomoc a podporu. Dále dobrovolnické centrum spolupracuje s organizacemi, ve kterých dobrovolníci vykonávají dobrovolnickou službu (nemocnice, domovy pro seniory, stacionáře, dětské domovy, LDN, atd.).
V Kraji Vysočina je několik dobrovolnických center a jejich seznam naleznete na našich webových stránkách.


Co přináší dobrovolnictví?

  • smysluplné vyplnění volného času
  • získání nových zkušeností a dovedností
  • pocit užitečnosti a vnitřního uspokojení
  • změnu pohledu na okolní svět
  • úpravu osobního „žebříčku hodnot“
  • nové přátele a kamarády      
 

Odkazy


 


Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Dobrovolnictví

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze