Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

 
 
 


Kraj Vysočina zavádí od 1. 1. 2018 motivační opatření z důvodu zajištění kvalifikovaných zdravotních služeb a posílení zájmu studentů nelékařských zdravotnických oborů o poskytování zdravotní péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. (Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov a Nemocnice Třebíč). Formou podpory jsou motivační stipendia poskytovaná studentům studujícím programy, určené k získání odborné způsobilosti nelékařského zdravotnického pracovníka, akreditované MŠMT ČR.


Stipendium je stanoveno ve výši 30 000,- Kč na školní/akademický rok. Stipendium může být poskytováno po dobu standardní délky studia a žadatel se zavazuje vykonávat u vybrané nemocnice zřizované Krajem Vysočina nelékařské zdravotnické povolání, tolik let, na kolik let mu bylo poskytnuto stipendium.


Postup při zařazování do stipendijního programu:


1) Žádost o zařazení do stipendijního programu [PDF]      


2) Povinnými přílohami jsou:

a) potvrzení o studiu ne starší 30 dnů, které vydá příslušná škola včetně doložení skutečnosti, že předmětné studium (studijní nebo vzdělávací program) je akreditováno MŠMT,

       

b) podepsaný návrh Smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy za stranu poskytovatele, který s žadatelem uzavře pracovní smlouvu, a žadatelem.        


Žádost o stipendium, musí být podána pro první rok poskytnutí stipendia nejpozději 31. 3.  školního/akademického roku na adresu Kraj Vysočina - Krajský úřad, odbor zdravotnictví, Žižkova 57, 587 33 Jihlava nebo elektronicky na adresu posta@kr-vysocina.cz popř. datovou schránkou ID ksab3eu. Kontaktní osoba Ing. Vítková Renata, 564 602 457, vitkova.r@kr-vysocina.cz.      

Podrobné informace ke stipendijnímu programu Kraje Vysočina najdete v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění pracovníků vykonávajících nelékařské zdravotnické povolání v Kraji Vysočina (stipendijní program NLZP).


Pravidla stipendijního programu Kraje Vysočina pro nelékaře [PDF]


  Postup pro výplatu stipendia na další školní/akademický rok           


1) Formulář prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia

2) Povinnou přílohou prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia je:

a) potvrzení o studiu na aktuální školní/akademický rok, které vydala příslušná škola, ne starší 30 dnů.

Prohlášení o trvání podmínek pro výplatu stipendia pro další školní/akademický rok, ve kterém může být stipendium poskytnuto, musí být podáno nejpozději do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Stipendijní program Kraje Vysočina pro nelékaře

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze