Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Univerzita třetího věku

 
 
 
Univerzita třetího věku je pojem, který je široké veřejnosti dobře znám a uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky. V řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů v klubech seniorů a dalších organizacích. 

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil seniorům z Vysočiny zajímavou možnost jejich vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Toto vzdělávání je unikátní v tom, že je primárně určeno seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Přirozeně je kurz otevřen i široké seniorské veřejnosti ze spádových oblastí. 
Hlavní výhodou vzdělávání seniorů na Vysočině je právě to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale lektoři vyjíždí za seniory i do okresních měst a místem konání jsou: Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí, Domov pro seniory Pelhřimov, Domov pro seniory Třebíč Koutkova Kubešova, Domov pro seniory Havlíčkův Brod (v letošním roce je tam studijní pauza) a Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou.
Nespornou prioritou je to, že přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z celého Kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být přijati občané České republiky starší 50 let, a podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku a přijetí rovněž není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách a to ve 14 denních cyklech. 

Stručný přehled měst a studijních témat pro akademický rok 2017/2018:
  • Domov pro seniory Velké Meziříčí - Nauky o planetě Zemi
  • Domov pro seniory Pelhřimov - Nauky o planetě Zemi
  • Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou - Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích
  • Domov pro seniory Třebíč Koutkova – Zdravý životní styl seniorů III.
  • Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Arteterapie a psychologie pro seniory (v akademickém roce 2017/2018 je výuka pozastavena)
 
Srdečně zveme všechny seniory z Vysočiny ke vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Neváhejte využít příležitost dozvědět se něco nového a setkat se se svými vrstevníky. Bližší informace a přihlášky najdou zájemci na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina a pořádajících organizací.

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Univerzita třetího věku

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Univerzita třetího věku

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies