Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Univerzita třetího věku

 
 
 
Univerzita třetího věku je pojem, který je široké veřejnosti dobře znám a uskutečňuje se na většině veřejných vysokých škol České republiky. V řadě měst probíhají i různé další varianty vzdělávání seniorů v klubech seniorů a dalších organizacích. 

Krajský úřad Kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava, připravil seniorům z Vysočiny zajímavou možnost jejich vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Toto vzdělávání je unikátní v tom, že je primárně určeno seniorům z domovů pro seniory a uživatelům domovů pro osoby se zdravotním postižením na Vysočině. Přirozeně je kurz otevřen i široké seniorské veřejnosti ze spádových oblastí. 
Hlavní výhodou vzdělávání seniorů na Vysočině je právě to, že se vzdělávání uskutečňuje nejen v budově Vysoké školy polytechnické Jihlava, ale lektoři vyjíždí za seniory i do okresních měst a místem konání jsou: Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí, Domov pro seniory Pelhřimov, Domov pro seniory Třebíč Koutkova Kubešova, Domov pro seniory Havlíčkův Brod (v letošním roce je tam studijní pauza) a Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou.
Nespornou prioritou je to, že přednášky mohou navštěvovat nejen senioři žijící doma ve svých bytech, ale také uživatelé domovů pro seniory a domovů pro osoby se zdravotním postižením z celého Kraje Vysočina,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Významným aspektem je rovněž to, že ke studiu mohou být přijati občané České republiky starší 50 let, a podmínkou přitom není předcházející středoškolské vzdělání účastníka. Stačí podat přihlášku a přijetí rovněž není vázáno na přijímací pohovor. Výukové skupiny jsou naplňovány do kapacity 25 posluchačů.
Výuka probíhá formou přednášek, seminářů a cvičení, vedou ji erudovaní akademičtí pracovníci Vysoké školy polytechnické a významní odborníci z praxe. Posluchači po absolvování kurzu neskládají žádné zkoušky, po dohodě s přednášejícím mohou dobrovolně vypracovat závěrečnou práci na téma, které si sami zvolí podle zaměření jednotlivých přednášek. Přednášky, semináře a cvičení probíhají v předem stanovených termínech, jedná se vždy o dvě výukové hodiny po 45 minutách a to ve 14 denních cyklech. 

Stručný přehled měst a studijních témat pro akademický rok 2017/2018:
  • Domov pro seniory Velké Meziříčí - Nauky o planetě Zemi
  • Domov pro seniory Pelhřimov - Nauky o planetě Zemi
  • Střední škola obchodu a služeb Žďár nad Sázavou - Dějiny umění v Evropě a jejich odezva v českých zemích
  • Domov pro seniory Třebíč Koutkova – Zdravý životní styl seniorů III.
  • Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Arteterapie a psychologie pro seniory (v akademickém roce 2017/2018 je výuka pozastavena)
 
Srdečně zveme všechny seniory z Vysočiny ke vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Neváhejte využít příležitost dozvědět se něco nového a setkat se se svými vrstevníky. Bližší informace a přihlášky najdou zájemci na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina a pořádajících organizací.

 

Související odkazy

 
Sbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Univerzita třetího věku

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze