Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Platformy

 
 
 

V rámci projektu s názvem Krajský akční plán Kraje Vysočina (dále také „projekt KAP“) byly realizačním týmem ustaveny pracovní minitýmy, a to pro různé oblasti (témata), řešené v rámci akčního plánování ve vzdělávání v Kraji Vysočina.

Minitýmy jsou zaměřeny na akční plánování v rámci jednotlivých oblastí intervence (tj. povinných a nepovinných témat). Setkávání minitýmů probíhá v tzv. platformách. Platformou se rozumí „systém výměny informací, zkušeností a dobré praxe pro strategické plánování“.
Úkolem platforem je vyhodnotit data pro jednotlivé oblasti, prioritizovat je v návaznosti na strategické dokumenty, popř. navrhnout vhodná řešení a zapracovat je do dokumentu s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Minitýmy se podílejí na přípravě projektových záměrů a aktivit, které bude kraj realizovat v rámci těchto oblastí.
Setkávání jsou také zaměřena na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality ve vzdělávání a plánování kroků a opatření ke zvyšování kvality vzdělávání v Kraji Vysočina.

 

V rámci Platformy č. 1 se setkávají tři minitýmy pro následující oblasti intervence:

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a EVVO)
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů

 

V rámci Platformy č. 2 se setkávají dva minitýmy pro následující oblasti intervence:

  • Rozvoj kariérového poradenství
  • Rozvoj škol jako center celoživotního učení (dalšího profesního vzdělávání)

 

V rámci Platformy č. 3 se setkávají čtyři minitýmy pro následující oblasti intervence:

  • Podpora inkluze
  • Rozvoj výuky cizích jazyků
  • Zvyšování ICT kompetencí (včetně podpory konektivity a bezpečného internetu)
  • Čtenářská a matematická gramotnost a obsah kurikula

 

Členy těchto minitýmů jsou odborníci z praxe - zástupci všech stupňů škol (MŠ, ZŠ a SŠ/VOŠ), zástupci zaměstnavatelů, ÚP a další partneři (včetně odborné garantky P-KAP, odborných garantů povinných oblastí intervence z NÚV, zástupců MAP, NIDV a RIS3 Kraje Vysočina).

 

Seznam členů minitýmů a termíny setkání naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze