Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku

 
 
 

SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku         


Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001945  


V únoru 2016 byla zahájena v SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod realizace projektu Kraje Vysočina s názvem SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod – přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku. Projekt byl předložen do Integrovaného regionálního operačního programu a v současné době je připravováno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Plánované náklady dosáhly výše 26 121 872 Kč s požadovanou dotací ve výši 23 509 684 Kč.


Obsahem projektu je, jak vyplývá ze samotného názvu projektu, přístavba prostor pro praktickou výuku, související stavební úpravy a vybavení, škola bude nově bezbariérově přístupná a bude zkvalitněna stávající datová konektivita školy.   Škola díky projektu mohla otevřít nejen stávající maturitní obory stavebnictví a technické lyceum, ale také nové učňovské tříleté obory Instalatér, Tesař, Montér suchých staveb, Zedník, Malíř a lakýrník. Dojde tak v kraji Vysočina k rozšíření stávající nabídky učebních oborů a ke zlepšení podmínek pro studium učňů.  


V prostorách školy již jsou nové odborné učebny a související zázemí pro učitele i žáky. Halová dílna slouží pro výuku předmětu praxe studijního oboru Stavebnictví a soustředěné praxe studijního oboru Technické lyceum, který je zaměřen na stavebnictví. Dále je určena především pro výuku odborného výcviku, tj. předmětu s vazbou na technické a řemeslné klíčové kompetence jednotlivých učebních oborů zedník, tesař, montér suchých staveb, malíř-lakýrník a v menším rozsahu instalatér. Halová dílna je přímo přístupná z venku z upraveného terénu, tedy bezbariérově z hlavního vstupu. Ve stejné úrovni se nachází WC pro imobilní osoby a šatny. Ze stávající budovy je hala bezbariérově přístupná schodolezem.  


Učebna praktické výuky  je určena pro výuku odborného výcviku, tj. předmětu s vazbou na technické a řemeslné klíčové kompetence jednotlivých učebních oborů v souladu s ŠVP. Především pak pro žáky učebního oboru instalatér a tesař, dále pak pro výuku předmětu praxe studijního oboru Stavebnictví. Učebna se nachází v 1. patře, je přístupná schodištěm. Bezbariérový přístup bude zajištěn schodolezem, pořízeným z projektových prostředků.  


V rámci plnění projektových cílů bude sloužit učebna též pro realizaci projektových dnů k nácviku pracovních dovedností žáků spolupracujících základních škol.   Kraj Vysočina v rámci projektu zakoupil do školy také nábytek a nářadí nezbytné pro zahájení výuky, další aktivity projektu budou následovat po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Rozvojové projekty > SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod - přístavba, stavební úpravy a vybavení pro praktickou výuku

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies