Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysočina bezpečný region

Mobilní verze webu

Dotace na dopravní automobily a na rekonstrukce nebo stavby požárních zbrojnic

auto
Informace a dokumenty ke stažení týkající se dotací obcím na nákup nových dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na stavby, opravy nebo rekonstrukce požárních zbrojnic.

 
 
 

MV - generální ředitelství HZS ČR vyhlásilo Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí. Dotace se poskytují v následujících podprogramech: Podprogram 1 – pořízení nového dopravního automobilu (DA). Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 450 tis. Kč. Podprogram 2 – stavba požární zbrojnice (PZ). Dotace může být poskytnuta na rekonstrukci anebo výstavbu nové PZ pro jednotku požární ochrany, pokud je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce v běžném roce, maximálně však 4,5 mil. Kč. Bližší podrobnosti a podmínky pro čerpání dotace naleznete v příslušných dokumentech.


Obce, které získají státní dotaci, mohou požádat o dotaci na DA nebo PZ i Kraj Vysočina. Dotace může být poskytnuta až do výše 1/3 celkových nákladů projektu, nevýše však 300 tis. Kč v případě DA a 4,5 mil. Kč v případě PZ. 


 

Odkazy


 


Kontaktní osoby:

Ing. Bc. Pavel Dvořák
tel.: +420 564 602 122
emal.: dvorak.pavel@kr-vysocina.cz

Iva Leflerová
tel.: +420 564 602 175
e-mail:lefler.i@kr-vysocina.cz

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Vysočina bezpečný region > PO - Požární ochrana > Dotace na dopravní automobily a na rekonstrukce nebo stavby požárních zbrojnic

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Aktuality

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze