Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST - archiv dokumentů

 
 
 

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

    společenská odpovědnost cena hejtmana

Kraj Vysočina realizuje soutěž Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina. Podporu má od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.

 

Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost naleznete níže.

 

Vyhlášení 5. ročníku proběhlo 29. 10. 2019. Uzávěrka přihlášek je stanovena do 31. 1. 2020. 

Hodnoceny budou zejména výsledky dosažené v roce 2019.       


 

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:

soukromý sektor (právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé; subjekty vyvíjející především ekonomickou aktivitu):
A.1 zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců včetně,
A.2 zaměstnavatelé od 51 do 250 zaměstnanců včetně,
A.3 zaměstnavatelé s 251 a více zaměstnanci,
veřejný sektor a nestátní neziskové organizace:
B.1 obce,
B.2 příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky,
B.3 nestátní neziskové organizace; zapsané spolky s neziskovým charakterem činnosti; ostatní veřejnoprávní subjekty.

V každé kategorii budou oceněny tři organizace s nejvyšším počtem bodů.

Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.

Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).


Konzultovat záležitosti, týkající se způsobu vyplnění dotazníků, je možné na těchto kontaktních spojeních:      

Jana Činčárová, úřednice na úseku vzdělávání a péče o zaměstnance, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz, Ivana Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, Krajský úřad Kraje Vysočina, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz.

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze