Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Badatelská centra pro přírodní vědy

Cíl projektu: Vytvořením badatelských center v několika gymnáziích Kraje Vysočina vytvořit lepší zázemí pro badatelské činnosti jako metodickou přípravu pro výzkumné, inovační a tvořivé aktivity v pozdějším vysokoškolském studiu a následném zaměstnání.

 
 
 

V rámci projektu budou vytvořeny (postaveny) učebny s badatelskými pracovišti. Bude pořízeno vědecké přístrojové vybavení a vybudováno zázemí, tj. budou realizovány stavební úpravy). Badatelská centra vzniknou v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žákyň a vyrovnanost podílu chlapců a dívek. Pořízené vybavení umožní zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti žáků a žákyň v přírodních vědách. Současně s pořízením bude rovněž v rámci projektu zajištěno pořízení souvisejícího software a nástrojů a zaškolení učitelů přírodovědných předmětů. Ve výběrovém řízení bude kladen důraz na kvalitu strojů (specifikace VZ), aby se eliminovaly případné časté poruchy vyvolávající nepoužitelnost strojů a náklady na jejich opravy. Stroje budou pořízeny do vlastnictví kraje, umístěny v jednotlivých školách a vloženy do jejich správy.

Zapojené školy:

  • Gymnázium Jihlava
  • Gymnázium Žďár nad Sázavou
  • Gymnázium Třebíč
  • Gymnázium Havlíčkův Brod
  • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov

Celkové náklady se vyšplhají na téměř 45 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován z prostředků ROP Jihovýchod, Kraje Vysočina a zapojených středních škol.

logo


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Rozvojové projekty > Ukončené projekty > Badatelská centra pro přírodní vědy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies