Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

 
 
 

Od roku 2015 dochází ke změně financování sociálních služeb. Prostředky již nerozděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které novelu v souvislosti s přechodem financování připravovalo, ale jednotlivé kraje. Cílem novely je přitom transparentní, zpětně ověřitelné poskytování dotací a nediskriminační jednotný přístup ke všem poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu. V souvislosti s přechodem odpovědnosti za financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje byly Zastupitelstvem Kraje Vysočina schváleny Zásady pro financování sociálních služeb. Ty upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování dotace. Kraj Vysočina využil pro první rok navrhovaný postup stanovený v Metodice MPSV a navrhovaných vzorců pro výpočet finanční podpory dle druhu služeb, zohlednil též odlišnou formu poskytování sociální služby, tedy zda se jedná o služby poskytované ve formě ambulantní, terénní či pobytové. Na odboru sociálních věcí Krajského úřadu byli také vyčleněni zaměstnanci na posuzování žádostí, administraci dotačního programu a dále pak na kontrolu poskytování dotací ze státního rozpočtu a metodické návštěvy, jejichž účelem je odkrytí nedostatků v kvalitě poskytovaných služeb. 

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace > Právní předpisy kraje

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze