Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb - archiv dokumentů

 
 
 

Od roku 2015 dochází ke změně financování sociálních služeb. Prostředky již nerozděluje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které novelu v souvislosti s přechodem financování připravovalo, ale jednotlivé kraje. Cílem novely je přitom transparentní, zpětně ověřitelné poskytování dotací a nediskriminační jednotný přístup ke všem poskytovatelům bez ohledu na jejich právní formu. V souvislosti s přechodem odpovědnosti za financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje byly Zastupitelstvem Kraje Vysočina schváleny Zásady pro financování sociálních služeb. Ty upravují pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování dotace. Kraj Vysočina využil pro první rok navrhovaný postup stanovený v Metodice MPSV a navrhovaných vzorců pro výpočet finanční podpory dle druhu služeb, zohlednil též odlišnou formu poskytování sociální služby, tedy zda se jedná o služby poskytované ve formě ambulantní, terénní či pobytové. Na odboru sociálních věcí Krajského úřadu byli také vyčleněni zaměstnanci na posuzování žádostí, administraci dotačního programu a dále pak na kontrolu poskytování dotací ze státního rozpočtu a metodické návštěvy, jejichž účelem je odkrytí nedostatků v kvalitě poskytovaných služeb. 

 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze