Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrovolnická činnost v obci - archiv dokumentů

 
 
 

Dobrovolnická činnost v obci

Dne 28. března 2014 jsme se s kolegyní Soňou vydaly, společně s mnoha dalšími „Angažovanci“, na tematickou studijní cestu do Dolního Rakouska. Tentokráte byla naším cílem obec Langau, která se již několik let prezentuje svými volnočasovými aktivitami. Trvalým bydlištěm je zde hlášeno 675 obyvatel, přechodně 400.
Historický vývoj přiměl obyvatele města po uzavření provozu dvou stěžejních podniků, a tím odlivu obyvatel do větších měst, uvažovat, jak tuto situaci změnit. Jakým směrem se budou v budoucnu ubírat. Tenkrát, v roce 2007, se rozhodli vše podřídit volnočasovým aktivitám.
Co vše v obci pro aktivní trávení volného času najdete, se můžete dozvědět na internetových stránkách Langau, a podrobný zápis z cesty i na Rodinném portálu Kraje Vysočina. Zde bych se ráda zmínila o hlavním tématu našeho putování – dobrovolnictví.
Místní občané se sdružují celkem v 60 spolcích. Až 98% mladých je členem alespoň jednoho a 60% dvou až tří takových spolků. Jejich náplní jsou aktivity skutečně napříč veškerou společností. Jde o sportovní, hudební, včelařské, muzejní, církevní, sociálně zaměřené a další. Principem jejich fungování je právě dobrovolnická činnost. Vzhledem ke komplikovanému financování (od obce mohou dostat zhruba 10 euro na člena a rok), se veškerá činnost zaměřuje na podstatu svého působení. Tzn., pokud jsou ve sportovním spolku, musí si vlastními silami vybudovat vhodná sportoviště. Samozřejmě to není tak jednoduché, ale ani složité. Vždy velmi pomáhá získání financí z nějakého grantového programu. Spolek se domluví s obcí na podmínkách a představě o projektu, který by chtěli realizovat, a s ním zažádá o příspěvek od zemské vlády. Ta je v otázkách projektů s aktivním zapojením veřejnosti velmi přístupná a tak bývá poměrně velkorysá i finanční podpora. A vracíme se k dobrovolnictví. Aby byla finanční podpora, musí se občané skutečně na projektu podílet (alespoň 10%). A co je nejlepší, v místě, které jsme navštívili, toto vlastně nikdo neřešil. Tam nikdo nemusí. Tam všichni chtějí!
Na vybudování sportovního areálu, které mělo být původně pouze revitalizováno a v současnosti je trojnásobné, se podílelo 70 – 80 dobrovolníků v průběhu několika let. Ti odpracovali 10 000 dobrovolnických hodin. Soukromé firmy si při přestavbě najímali pouze na odborné práce. A podobně postupovali i v ostatních případech. Bohužel jsme si při každé takové informaci uvědomili, jak by toto řešení bylo zřejmě často vnímáno u nás. Zmíněné „dobrovolné brigády“ velké části společnosti mohou připomínat „akce Z“ z minulého režimu. Ač také často vycházely ze skutečných potřeb v místě bydliště a iniciativu vyvíjeli občané, nějak z toho mám pocit, jako by se vše tenkrát činilo z nařízení. A tak tomuto řešení mnoho lidí upírá novou šanci. Bylo by přeci fajn zkusit, jestli to třeba nemá něco do sebe. Alespoň základní princip. Místní obyvatelé jsou přeci nejlepšími odborníky na situaci v dané oblasti. A ti by také měli tyto nastalé problémy aktivně řešit. Při participaci na vylepšení podmínek se zase lépe identifikují s okolním prostředím, upevňují se sociální vazby a především kladný vztah k místu, ve kterém člověk žije.
V Langau, kde nejsou historicky zatíženi takovými předsudky, jsme všichni názorně viděli, jak tento model může velmi dobře fungovat. Záleží zcela jasně na mnoha proměnných – legislativních a finančních podmínkách, politické podpoře, ale také na velikosti obce a společenské odpovědnosti obyvatel. Na pozitivním naladění občanů. Je důležité zakládání spolků, které jsou aktivní PRO nějakou činnost, ne PROTI. To znamená dobré smýšlení lidí a hledání cest jak to udělat, aby to šlo, neříkat pouze jak to udělat nejde a kdo co učinil špatně. Přemýšlet o věcech v souvislostech, vytvářet koncepce. Nestát proti pouze z principu, ale umět se dohodnout i s opozicí na řešení, které je výhodné pro místní život.
Byla bych šťastná, mít u nás třeba jen malou část energie a atmosféry Langau. Třeba se jednou dočkám.

    Tereza Červinková, regionální koordinátorka projektu "Rovnost šancí na Vysočině"

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SMAZANÉ > Rodinný portál Kraje Vysočina > Z dění kolem nás > Dobrovolnická činnost v obci

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze