Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání v roce 2014

 
 
 

Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014

 

      Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), rozvojový program: Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání v roce 2014.

 

      Cílem programu je podpořit vzdělávání žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk, který se od školního roku 2013/2014 zavádí jako povinný, a to nejpozději od 8. ročníku v minimálním rozsahu 6 vyučovacích hodin z disponibilní časové dotace.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Ekonomika školství > Rozvojové programy MŠMT > Rozvojové a dotační programy MŠMT - r. 2014 > Rozvojový program na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk RVP pro základní vzdělávání v roce 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze