Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Východiska projektu

 
 
 

Současná tendence v Kraji Vysočina, pokud jde o počet a věkovou strukturu obyvatelstva, není nijak příznivá. Podle údajů ČSÚ k 31.3.2011 došlo v tomto roce k úbytku obyvatel, mění se věková struktura obyvatel - ubývá narozených a přibývá osob ve skupině 65. Je tedy zřejmé, že mladých lidí v kraji ubývá.  Tyto charakteristiky jsou zastupitelstvu dobře známy a proto je prioritním úkolem dlouho  i krátkodobých opatření vytvářet podmínky pro zlepšení života obyvatel ve všech sférách, které může Kraj ovlivnit.

 

Podpora podmínek rodinného života v Kraji Vysočina je součástí krajské politiky. Kraj zahájil realizaci prorodinných aktivit již v roce 2006 s cílem podpořit pozitivní podmínky rodin v kraji. Součástí je i tématika rovných příležitostí pro ženy a muže a slaďování pracovního a rodinného života.

 

Projekt vychází ze sociologických dotazníkových šetření, které byly realizovány v rámci projektu - MOPPS a vlastních šetření Kraje a studií  "Rodinná politika z pohledů občanů kraje Vysočina" 2010, DEMA a.s., "Analýza potřeb rodin Kraje Vysočina", zpracovaná společností Sociotrendy a v neposlední řadě i ze závěrů konference uspořádané v březnu 2013 na téma "Rodinná politika v centru pozornosti krajů a obcí".

Tento projekt je dalším příspěvkem do řešené tématiky a východiskem rozvoje strategických kroků Kraje v následujících letech. Ukázalo se, že ve státech, kde byla přijata nová opatření na podporu slučitelnosti práce a rodiny bylo zaznamenáno zvýšení zaměstnanosti žen a snížení rozdílů mezi zaměstnaností žen a mužů. Proto se tento projekt zaměří na subjekty  zřízené Krajem Vysočina, aby do své personální politiky zapracovaly prorodinná opatření, jež přispějí k vytváření příznivého pracovního klima a povedou k rovným příležitostem žen a mužů a ke slaďování pracovního a rodinného života jejich zaměstnanců.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze