Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Patneři projektu

 
 
 

1.     Centrum pro rodinu a sociální péči

 

Zapojení partnera do projektu:

Brněnské CRSP participuje na aktivitách souvisejících s budováním 3 center Family Pointů. V projektu poskytuje metodické vedení a poradenství pro vybudování a provoz FP, podílí se na vytváření Koncepce budování FP v Kraji Vysočina.  Poskytuje grafický manuál FP a sleduje dodržování jednotných grafických pravidel, rozšíří webové stránky http://www.familypoint.cz/ o informace z Kraje Vysočina, provádí zaškolení kontaktních pracovnic FP, vypracovává metodiku kariérního poradenství pro klienty FP

 

Stručná charakteristika organizace:

CRSP vzniklo 29.5.1992. Organizace poskytuje celoročně vzdělávací, sociální a rodinné programy pro více jak 15 tis. uživatelů. V oblasti vzdělávání řídí projekty zaměřené na realizaci odborných lektorských kurzů více než 12 let. Programy jsou určeny pedagogickým pracovníkům, sociálním pracovníkům, animátorům, koordinátorům služeb pro rodinu a ostatním odborníkům. Všechny projektové aktivity na sebe navazují a jsou neustále inovovány dle vývoje trhu práce, potřeb cílových skupin a aktuálních vědeckých poznatků.

 

Kontaktní osoba: Ing. Eva Balcarová

Telfon: 518 328 815

E-mail: eva.balcarova@crsp.cz

 

2.     6. SENSE s.r.o.

 

Zapojení partnera do projektu:

Organizace participovala již při zpracování projektu. Po celou dobu realizace projektu se bude aktivně účastnit na všech jeho fázích a to formou supervize a odborných konzultací.  Bude participovat na tvorbě materiálů souvisejících s projektem a komunikovat s cílovou skupinou projektu s ohledem na tématiku rovných příležitostí pro muže a ženy. Její hlavní role bude spočívat v metodickém řízení a koordinaci v oblasti rodinných auditů v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina a aktivitách spojených s organizací soutěže Podnik přátelský rodině v Kraji Vysočina. Garantuje zpracování Metodiky na podporu a slaďování pracovního a rodinného života do plánu personálního rozvoje.

 

Stručná charakteristika organizace:

6.SENSE s.r.o. je poradenská a vzdělávací organizace založená v roce 1991. Společnost má zkušenost v oblasti ekonomické, finanční ,

vzdělávací a organizační, rozsáhlé zkušenosti v oblasti prosazování rovných příležitostí a realizaciprojektů financovaných z operačních programů EU.

 

Kontaktní osoba: Ing. Martina Hajná

Telefon: 775 932 881

E-mai: martina_hajna@seznam.cz

 

3.     Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

 

Zapojení partnera do projektu:

Informační a poradenské centrum se bude podílet pod metodickým vedením jednoho z dalších partnerů CRSP na zajištění aktivit souvisejících s budováním a provozem FP Havlíčkův Brod. Dlouholetých zkušeností organizace bude využito i při pořádání a koncipování záměru vybudovat v Kraji tradici Dne rodiny.

 

Stručná charakteristika organizace:

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. (InPc) má sídlo v Havlíčkově Brodě. Ačkoliv právní subjektivitu získalo v roce 2012, jeho založení jadatováno na výstupy projektu ČSŽ v rámci 1. kola IS EQUAL v roce 2004. Zřizovatel je ČSŽ – nevládní ženská organizace, která působí převážně nadobrovolné fázi ve prospěch a v zajmu žen. InPc sleduje dopady na ženskou populaci a dlouhodobě pracuje s ohroženými cílovými skupinami na trhu práce. Jeho náplní jsou především poradenské služby v oblasti sociálně právní, psychologické a pedagogické, dále vzdělávací služby (kurzy, semináře, školení) a programy zaměřené na slaďování profesních a rodinných rolí zamezujících vyloučení a diskriminaci žen a mužů vracejících se na trh práce z MD/RD či pečujících o závislého člena rodiny.

 

Kontaktní osoba: Miluše Průšová, DiS.

Telefon: 724 046 586

E-mail: mila.prusova@gmail.com

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze