Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014

 
 
 

Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014

MŠMT prostřednictvím krajských úřadů vyhlásilo Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014 č.j.: MSMT- 9621/2014-2.

Podmínkou pro zařazení základní nebo střední školy do programu je naplnění alespoň dvou kritérií uvedených v Čl. 3 odst. 3 vyhlášení tohoto rozvojového programu:

  1. Celkový počet žáků ve škole ve školním roce 2013/2014 je vyšší než 350.
  2. Podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z celkového počtu žáků je minimálně 10%.
  3. Náročnost vzdělávacího procesu z jiného důvodu (např. cizinci, žáci s nespecifickými poruchami chování, žáci se sociálním nebo zdravotním znevýhodněním, přípravná třída, žáci s výukovými/výchovnými problémy, mimořádně nadaní žáci atd.).

Rozvojový program není určen pro školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením.

Podávání žádostí:

Žádost včetně přílohy odešlete do termínu 30. 5. 2014 (u žádostí zaslaných poštou je rozhodující datum poštovního razítka) na adresu:  Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor školství, mládeže a sportu, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Obálku označte "RP MŠMT psychologové".

Žádosti se podávají na krajském formuláři uvedeném na webu Kraje Vysočina nikoli na vzorovém formuláři MŠMT!

Upozornění:

Vzhledem k tomu, že MŠMT připravuje dodatek tohoto rozvojového programu, kterým předpokládá rozšíření okruhu žadatelů na školy církevní a soukromé, mohou tyto školy podávat žádosti již nyní. Pokud tento dodatek nebude vydán do doby posuzování žádostí, nebude se k těmto podaným žádostem přihlížet. Doporučujeme sledovat webové stránky MŠMT a kraje.

Kontaktní osoba: PhDr. Věra Trávníková, tel.: 564 602 951, e-mail: travnikova.v@kr-vysocina.cz
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Ekonomika školství > Rozvojové programy MŠMT > Rozvojové a dotační programy MŠMT - r. 2014 > Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Téma

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze