Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014 - archiv dokumentů

 
 
 
  

Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014

MŠMT vyhlásilo Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014, č.j.: MSMT–1796/2014 ze dne 3. března 2014 (dále jen rozvojový program).

Krajský úřad Kraje Vysočina v souladu s rozvojovým programem zveřejňuje podporované obory vzdělání a formulář pro předložení žádosti o podporu z rozvojového programu. Vyplněnou žádost zašle střední škola nejpozději do 10. 4. 2014 elektronicky na krajský úřad příslušnému rozpočtáři.

V žádosti budou uvedeny počty žáků a tříd podporovaných oborů dle školní matriky k 30. 9. 2013. V žádosti střední školy přesně rozkryjí složení pouze těch víceoborových tříd, ve kterých se vyučují podporované obory. Dále budou uvedeny i všechny jednooborové třídy týkající se podporovaných oborů. Podpora se bude vztahovat na podporované obory, u nichž celkový počet žáků v ročníku není vyšší než 17. Přílohou tohoto materiálu je žádost o podporu (včetně vzoru pro vyplnění).

Soukromé školy doloží žádost závazným prohlášením, že v příslušném školním roce a ve vybraných oborech nepožadují školné.

Na základě předložených žádostí a zpracovaných údajů pak krajský úřad stanoví konkrétní výši podpory tak, aby byly efektivně využity přidělené účelové finanční prostředky rozvojového programu.

Další informace můžete získat u Ing. Zdeňka Nevrkly (tel. 564 602 960) nebo Jitky Kafkové (tel. 564 602 936).

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Ekonomika školství > Rozvojové programy MŠMT > Rozvojové a dotační programy MŠMT - r. 2014 > Rozvojový program na podporu odborného vzdělávání v roce 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze