Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Norské fondy umožňují financování prorodinných opatření - archiv dokumentů

 
 
 

V lednu vyhlásila Nadace pro rozvoj občanské společnosti výzvu k podávání žádostí o dotace z tzv. Norských fondů. Žádat o dotace mohou nevládní neziskové organizace (včetně nadací a nadačních fondů) a tři ze čtyř vyhlášených prioritních oblastí se týkají rodinné politiky!

Podporovány budu projekty týkající se gendrové rovnosti, ohrožených dětí a mládeže a projekty na podporu sociální inkluze. V první výzvě bude rozděleno přes 140 mil. Kč a ve druhé výzvě, která bude vyhlášena v říjnu, pak 61,5 mil. Kč.
Více informací zde: www.fondnno.cz

Podobnou výzvu vyhlásil i Open Society Fund (OSF), kde jsou však mezi oprávněnými žadateli také kraje, firmy a akademický sektor. OSF bude na projekty týkající rovných příležitostí žen a mužů rozdělovat celkem 126 mil. Kč. Pro firmy může být zajímavé, že z této výzvy je možné financovat i projekty zavádějící flexibilní pracovní úvazky!
Více informaci zde: www.dejmezenamsanci.cz

V obou programech je nutné žádosti o dotace podat nejpozději v březnu.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > SMAZANÉ > Rodinný portál Kraje Vysočina > Z dění kolem nás > Norské fondy umožňují financování prorodinných opatření

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze