Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Legislativa

 
 
 

Pro přehlednost a snadnější orientaci v sociální oblasti vám v této části sociálního portálu přinášíme stručný přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle kterých probíhají řízení v jednotlivých sociálních oblastech, a to včetně odkazu na znění předpisu ze Sbírky zákonů na Portálu veřejné správy.

 

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

 • Zákon č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Vyhláška MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis).

 

Sociální služby

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis).

 

Dávky státní sociální podpory

 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 110/2006Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis).

 

Dávky pomoci v hmotné nouzi

 • Zákon č. 111//2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 110/2006Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis).

 

Příspěvek na péči

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis);
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (zobrazit předpis).

 

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Legislativa

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Konference, přednášky > 2018

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze