Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Rodinný a sociální portál

Mobilní verze webu

Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením v Kraji Vysočina

 
 
 

Transformace je změna velkokapacitní ústavní služby pro lidi s postižením na bydlení a podporu v normálním prostředí. Klienti těchto ústavů díky transformaci přechází do bytů či rodinných domů v běžné zástavbě, kde žijí způsobem života obvyklým pro jejich vrstevníky. S adekvátní podporou mohou převzít odpovědnost za svůj život, zvládat péči o sebe a o domácnost podobně jako ti, kteří v ústavech nikdy nežili. Podle svých možností a schopností mohou chodit do zaměstnání, pěstovat své záliby, stýkat se s přáteli z okolí.


Každá změna je zpočátku výzvou, někdy je těžko představitelná. Transformace také znamená polidštění. Pomáhá lidem s postižením nejen lépe poznat sebe sama, ale také je demytizuje v očích majoritní společnosti. Pomáhá navázat kontakty, odbourat stereotypy. Klienti se dle svých možností zapojují do života v obci, například s pomocí dobrovolníků.


Transformace s sebou nepřináší rušení služeb pro lidi s postižením, jde o změnu podmínek a způsobu jejich poskytování. Klientům jsou poskytovány služby chráněného bydlení, domova pro osoby se zvláštním režimem či domova pro osoby se zdravotním postižením. Dále klienti využívají denní stacionáře, terapeutické dílny a další formy podpory. Transformace není jen změnou místa pobytu. Učí klienty samostatnosti, která může vést až k úplné nezávislosti na poskytované péči.   

     

Transformace sociálních služeb je celonárodní program, který Kraj Vysočina podporuje od samého počátku. Na změnu pobytových služeb čerpal v minulosti mimo vlastních zdrojů také finanční prostředky z Integrovaného operačního programu. V současnosti pokračuje v započatém procesu za pomoci prostředků z Integrovaného regionální operačního programu.

 

Kontaktní osoba: Bc. Roman Sýkora

Tel.:                     564 602 818

E-mail:                 sykora.r@kr-vysocina.cz


Související odkazy:  

Národní centrum podpory transformace sociálních služeb  http://www.trass.cz/

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Rodinný a sociální portál > Konference, přednášky > 2018

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze