Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prorodinná politika

 
 
 

Podpora nejen mladých rodin, ale i pomoc rodičům a dětem obecně se řadí mezi hlavními priority Kraje Vysočina. Hlavním cílem prorodinné politiky Kraje Vysočina je průřezově podporovat vznik a zachování funkčních rodin, kvalitu rodinného života a vhodných podmínek pro rodiny.

V rámci prorodninných aktivit chceme umožnit členům jednotlivých rodin svobodně realizovat vlastní životní strategie v naplňování jak rodičovských, tak i profesních plánů. Prostřednictvím výchovy k partnerství, manželství a rodičovství chceme utvářet u mladé generace vědomí hodnoty rodiny a vlastní odpovědnosti za její stabilitu a funkčnost.

 

V popředí zájmu stojí zejména tyto oblasti:

podpora vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin,

podpora slaďování pracovního a rodinného života,

podpora žádoucích funkcí rodiny včetně podpory služeb pro rodiny,

podpora prostředí přátelského celé rodině, spolupráce všech aktérů rodinné politiky, medializace a propagace témat rodinné politiky.

 

Cíle pro-rodinné politiky vycházejí z následujících tezí, které jsou výchozím podkladem Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina:

  • Dostat rodinu do centra pozornosti regionálních a místních samospráv, tj. v praxi uplatňovat prorodinný úhel pohledu na všechny záležitosti, které se dotýkají života rodin.
  • Podpořit schopnost rodin jednat autonomně při výkonu přirozených funkcí rodiny (reprodukční, ekonomicko- zabezpečovací, socializační a kulturně výchovné, emocionální a podpůrné).
  • Vytvořit podmínky k diferencované podpoře rodin v jejich různých vývojových fázích.
  • Zapojit všechny aktéry na místní úrovni a usilovat o jejich efektivní spolupráci.
  • Motivovat a povzbuzovat rodiny v jejich angažovanosti při tvorbě a realizaci regionální rodinné politiky.
  • Zajistit dostatečnou informovanost občanů o opatřeních, aktivitách rodinné politiky a situaci rodin v regionu či o případných dalších opatřeních týkajících se rodin a dostatečně tato opatření a aktivity propagovat.

 

Uvedené cíle rodinné politiky Kraje Vysočina vycházejí z následujícího myšlenkového konceptu:

Děti by neměly být vnímány jako handicap pro úspěšný život. Prorodinná opatření by též měla směřovat k dlouhodobě udržitelnému sladění pracovního a rodinného života, a to i s ohledem na rodiny, kde se o dítě stará pouze jeden z rodičů. V opatřeních rodinné politiky by neměla chybět ani opatření usnadňující péči o (pra)rodiče, kteří v pokročilém věku mohou vyžadovat zvláštní péči.

 

Prorodinná politika Kraje Vysočina v kostce

 

Seniorská politika Kraje Vysočina v kostce

 

 

Související odkazy

 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Prorodinná politika

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies