Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Analýzy stavu primární prevence rizikového chování na základních školách v Kraji Vysočina


 
 
 

Tým Individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“ získal v červnu 2012 od sociologů z Empirického centra Vysočiny při Vysoké škole polytechnické v Jihlavě závěrečné zprávy ze dvou výzkumů vztahujících se ke stavu primární prevence rizikového chování na školách v Kraji Vysočina.

První výzkum s názvem „Sekundární analýza dat – dotazník pro ředitele a školní metodiky prevence základních škol Kraje Vysočina“ analyzuje realizaci preventivních aktivit na základních školách, způsoby jejich financování, včetně potřeb škol v oblasti prevence rizikového chování. Samotný sběr dat probíhal od konce roku 2010 do ledna 2012. Respondenty tohoto výzkumu byli ředitelé škol a školní metodici prevence základních škol v kraji.

Druhý výzkum s názvem „Evaluace primární prevence sociálně patologických jevů žáky 8. ročníků základních škol v Kraji Vysočina“ mapuje přínos programů primární prevence pro žáky jednotlivých škol. Sběr dat probíhal v průběhu dubna 2012. Respondenty tohoto výzkumu byli žáci 8. ročníků z pětapadesáti vybraných základních škol v kraji, kteří byli rozděleni do dvou skupin. Jednu skupinu tvořili žáci, kteří absolvovali programy primární prevence poskytované certifikovanými organizacemi, druhou skupinu tvořili žáci, kteří těmito programy neprošli.

Samotný sběr dat od pedagogů a žáků zajišťovali u obou výzkumů členové projektového týmu a vyhodnocení těchto dat spolu s tvorbou závěrečných analytických zpráv realizovali pracovníci Empirického centra Vysočiny v Jihlavě. Obě provedené analýzy poskytnou Kraji Vysočina podklad pro financování programů primární prevence v následujících letech.

 

Mgr. Petr Švanda

projektový manažer

 

Odkazy


 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Rodinný a sociální portál > Projekty kraje financované z EU > Individuální projekt - Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů > Analýzy stavu primární prevence rizikového chování na základních školách v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze