Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Školský portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Prezentace z konference "Extremismus"


 
 
 

Konference na téma "Extremismus" 

Ve dnech 5. a 6. března 2012 se na Kraji Vysočina,  v rámci individuálního projektu „Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů“,  uskutečnila konference zaměřená na problematiku extremismu, nad kterou převzal záštitu Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. z Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Akci úvodním slovem zahájil krajský radní pro sociální oblast, multikulturní spolupráci a prevenci sociálně patologických jevů Mgr. et Bc. Petr Krčál.

Během dvoudenního programu na konferenci vystoupilo celkem dvanáct odborníků na problematiku extremismu. Díky příspěvkům od zástupců z řad Masarykovy univerzity a organizace Imperativ, o.s., nabídl první den účastníkům určitý teoretický vhled do problematiky. Ten byl během dalšího dne doplněn zkušenostmi z praxe, poskytnutými policisty z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje a Krajského ředitelství Kraje Vysočina.

„Pro každou společnost je velmi nebezpečná jakákoliv extrémní ideologie, která vede k upřednostňování autoritativních nebo výslovně diktátorských režimů. Důsledkem mnohdy bývá odmítání demokracie a také odmítání principu rovnosti. Jsem proto rád, že jsme s extrémními projevy v naší společnosti mohli seznámit zástupce pedagogické veřejnosti, spolky, občanské sdružení a nestátní neziskové organizace, které  pracují v sociálním prostředí škol a mohou  neformálně vysvětlovat  škodlivost extrémních pohledů a postojů, a to dětem a mládeži“, řekl v průběhu konference radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.

Cílem konference bylo seznámit účastníky s projevy extremismu, se kterými se dnešní společnost potýká. Lektoři se věnovali nejen pravicovému a levicovému extremismu, jehož projevy jsou v současnosti nejvýraznější, ale pozornost byla mimo jiné věnována  tzv. diváckému násilí při sportovních utkáních nebo problematice sekt. Prostor byl věnován i brutálnímu norskému útoku, který byl spáchán A.B.Breivikem. Konference se zúčastnili pedagogové, policisté, pracovníci Probační a mediační služby ČR, zástupci nestátních neziskových organizací a také pracovníci orgánu sociálně právní ochrany dětí při městských úřadech.

 

Odkazy


 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Informační servis > Individuální projekt - Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze