Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rychlá zdravotnická pomoc

 
 
 

Jak volat záchrannou službu ?

ZáchrankaTísňovou linku 155 lze volat z celé České republiky z jakéhokoli telefonu připojeného do veřejné telefonní sítě jakéhokoliv operátora zdarma volbou 155 (vždy bez předvolby). Telekomunikační operátoři směřují pak Váš hovor na územně příslušné operační středisko záchranné služby, které rozhodne o vyslání konkrétní posádky zdravotnické záchranné služby.

Není-li z jakéhokoliv důvodu možno volat linku 155, nebo vyžaduje-li charakter zásahu součinnost ostatních složek integrovaného záchranného systému (jednotek policie nebo hasičů) a v případech očekávané jazykové bariéry (ohrožení zdraví či života cizinců), lze se dovolat pomoci na tísňové lince integrovaného záchranného systému 112. Operační středisko IZS předá v takovém případě Vaši tísňovou výzvu všem potřebným složkám, v případě ohrožení života či zdraví tedy operačnímu středisku zdravotnické záchranné služby.

Kdy volat záchrannou službu ?

V případech bezprostředního ohrožení života či bezprostředně hrozící vážné újmy na zdraví vyžadující neprodlený zásah lékaře nebo bezodkladný transport na zdravotnické zařízení. Posádky zdravotnické záchranné služby v žádném případě nenahrazují lékařskou pohotovost, lékařskou stanici první pomoci ani dopravní zdravotní službu.

Jaké informace si připravit ?

Voláte-li pomoc sobě či osobě známé, nahlašte při volání tísňové linky vždy jméno, příjmení a věk postižené osoby, co nejpřesněji adresu nebo místo, kde se postižený nalézá, základní údaje o jeho zdravotním stavu (zda dýchá, zda je při vědomí a reaguje na podněty, zda krvácí, jak k postižení došlo) a důležité je také telefonní číslo, ze kterého voláte. Při rozhovoru s dispečerem záchranné služby se snažte jednat klidně a odpovídat úplně, správnost a úplnost předaných informací často rozhoduje o úspěšnosti zásahu.

Jak postupovat dále ?

Vyčkejte na místě a až do příjezdu záchranné služby poskytujte postiženému pomoc podle svých možností. Není-li to nezbytně nutné, netelefonujte znovu na tísňovou linku ale umožněte naopak v případě potřeby dispečerovi záchranné služby spojit se znovu s Vámi. Podle svých možností se snažte umožnit příjezd vozidla záchranné služby k pacientovi a případný transport pacienta do vozidla a řiďte se na místě pokyny pracovníků všech složek IZS. Počítejte však s tím, že ve vozidle záchranné služby není možné přepravovat žádné další osoby ani příbuzné pacienta.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Rychlá zdravotnická pomoc

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro veřejnost > Informace pro veřejnost

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze