Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdravotní plán Kraje Vysočina - archiv dokumentů

 
 
 

Rada Kraje Vysočina schválila na svém zasedání dne 9. 4. 2019 svým usnesením č. 0588/11/2019/RK materiál „Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“.

Výchozím dokumentem pro zpracování tohoto dokumentu byl Zdravotní plán Kraje Vysočina z roku 2007, kdy 26. 6. na svém zasedání číslo 4/2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0258/04/2007/ZK vzalo na vědomí verzi 1.1 Zdravotního plánu kraje Vysočina. Tento dokument obsahově navazuje na původní strukturu Zdravotního plánu, nicméně jeho členění a  uspořádání do kapitol je pojato odlišně v souladu s aktuálními potřebami.    

Dokument vznikl v průběhu roku 2018, zpracovatelem je odbor zdravotnictví ve spolupráci s řediteli zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb.    

Jako podkladové materiály byly využity zejména analýzy a statistiky zpracované z dat jednotlivých zřizovaných poskytovatelů, data z registru poskytovatelů zdravotních služeb, podkladové materiály od poskytovatelů zdravotních služeb, veřejná data ČSÚ.     


„Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“ je jedním ze základních strategických materiálů kraje.


V dlouhodobém horizontu jsou stanoveny následující priority strategie zdravotnictví:

  • Lidské zdroje ve zdravotnictví
  • Kvalita, bezpečí a efektivita při poskytování zdravotní péče
  • Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura
         


 

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Strategie zdravotnictví > Zdravotní plán Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze