Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zdravotní plán Kraje Vysočina

 
 
 

Rada Kraje Vysočina schválila na svém zasedání dne 9. 4. 2019 svým usnesením č. 0588/11/2019/RK materiál „Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“.

Výchozím dokumentem pro zpracování tohoto dokumentu byl Zdravotní plán Kraje Vysočina z roku 2007, kdy 26. 6. na svém zasedání číslo 4/2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0258/04/2007/ZK vzalo na vědomí verzi 1.1 Zdravotního plánu kraje Vysočina. Tento dokument obsahově navazuje na původní strukturu Zdravotního plánu, nicméně jeho členění a  uspořádání do kapitol je pojato odlišně v souladu s aktuálními potřebami.    

Dokument vznikl v průběhu roku 2018, zpracovatelem je odbor zdravotnictví ve spolupráci s řediteli zřizovaných poskytovatelů zdravotních služeb.    

Jako podkladové materiály byly využity zejména analýzy a statistiky zpracované z dat jednotlivých zřizovaných poskytovatelů, data z registru poskytovatelů zdravotních služeb, podkladové materiály od poskytovatelů zdravotních služeb, veřejná data ČSÚ.     


„Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina“ je jedním ze základních strategických materiálů kraje.


V dlouhodobém horizontu jsou stanoveny následující priority strategie zdravotnictví:

  • Lidské zdroje ve zdravotnictví
  • Kvalita, bezpečí a efektivita při poskytování zdravotní péče
  • Kvalitní a moderní zdravotnická infrastruktura
         


 

 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Strategie zdravotnictví > Zdravotní plán Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze