Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Základní informace o projektu - archiv dokumentů


 
 
 

Název projektu:

Efektivní řízení škol

Předkladatel projektu:

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě

Partneři projektu:

Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám , příspěvková organizace

Gymnázium Žďár nad Sázavou

Střední škola obchodu a služeb Jihlava

Střední škola stavební Jihlava

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Partnerský region:

Město Tampere, Finsko

Charakteristika projektu:

Sdílení metod pro efektivní řízení škol mezi řediteli škol a dalšími účastníky procesu vzdělávání, podpora zřizovatelům škol v procesu rozhodování.

Program podpory:

Program celoživotního učení – Partnerství Comenius Regio

Typ projektu:

Neinvestiční

Termín realizace:

srpen 2011 – srpen 2013

Obsah a cíle projektu:

-  sblížit oba regiony a podnítit vznik oficiálního partnerství mezi nimi

-  hledat nové formy přístupů k řízení škol

-  poučit se z výsledků ve vzdělávání ve Finsku

-  představit si vzdělávací specifika obou regionů

-  klást důraz na evropský rozměr projektu a podpořit kulturní poznání účastníků obou míst

-  sdílet zkušenosti ze středoškolského vzdělávání

-  obohatit spolupráci mezi oběma regiony na různých úrovních (zřizovatel, instituce dalšího vzdělávání a školy /výborná příležitost najít partnery pro komunitární programy/)

-  zvýšit důraz na evropské sociální hodnoty a aktivní evropské občanství

-  předat efektivnější nástroje řízení škol, výměna příkladů dobré praxe

-  představit nové nástroje řízení škol

Kontakt:

Kamil Ubr, regionální koordinátor, OŠMS KrÚ, tel. 564 602 946, ubr.k@kr-vysocina.cz

Roman Křivánek, regionální koordinátor, Vysočina Education, tel. 736 489 749, krivanek@vys-edu.cz

Markéta Metelková, projektový manažer, Vysočina Education, tel. 739 055 329, metelkova@vys-edu.cz

Alena Mikulíková, administrátor, OŠMS KrÚ, tel. 564 602 939, mikulikova.a@kr-vysocina.cz

Martina Richtová Tomšů, administrátor, OSH KrÚ, tel. 564 602 367, richtova.m @ kr-vysocina.cz   

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze