Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

AZÚR KrV
„Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 18.9.2012 usnesením 0468/05/2012/ZK rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, která dne 23.10.2012 nabyla účinnosti.“

 
 
 

Rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 33094/2013-81/2 ze dne 29. 1. 2014 byl  v přezkumném řízení zrušen bod 108a písm. b) Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina ve znění aktualizace č. 1, umožňující při zpřesnění vymezení nadregionálních a regionálních biocenter a biokoridorů v územních plánech (dále jen "zpřesnění") podle konkrétních přírodních, urbanistických a vlastnických poměrů v území v odůvodněných případech vymezit biocentra a bikokoridory mimo plochy a koridory stanovené v ZÚR KrV při dodržení podmínek stanovených ve výroku (107).    

            

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Odbor územního plánování a stavebního řádu > Oddělení územního plánování > Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Krajský úřad

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze