Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Máte problém s elektronickou kriminalitou?

Mobilní verze webu

Slovníček pojmů

 
 
 

Bezpečný internet

Cracking – prolamování nebo obcházení ochranných prvků elektronických a rogramových produktů s cílem jejich neoprávněného použití

Elektronická informační kriminalita – spočívá ve zneužití informačních a komunikačních technologií k páchání trestných činů

Hacking – proniknutí do počítačového nebo řídícího systému jinou než standardní cestou při obejití nebo prolomení jeho bezpečnostní ochrany

Hoax – poplašná zpráva

Kybergrooming – jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a nutit ji k osobní schůzce

Kybernetická kriminalita (kybernalita) – kriminalita, která může být namířena přímo proti počítačům (hardware, software, dat, sítě) nebo v ní vystupuje počítač jako nástroj pro páchání trestného činu

Kybernetické výpalné – trestná činnost založená na strachu z prezentované hrozby průniku do spravovaného nebo vlastního systému s následným zneužitím nebo zničením dat

Kyberstalking – zneužívání internetu, mobilních telefonů a jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu

Kyberšikana – šikanování jiné osoby (ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování ad.) s využitím internetu, mobilního telefonu a jiných informačních technologií

Pharmmimg –  manipulativní postupy, jejichž cílem je přimět uživatele ke sdělení svých osobních údajů

Phishing - způsob manipulace prostřednictvím falešných e-mailů a www stránek, jehož cílem je přimět majitele bankovního účtu, aby vyzradil své přístupové údaje k účtu

Sexting – elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem

Sniffing – neoprávněné odposlouchávání komunikace na síti

Sociální sítě - označení pro informační sítě, které umožňují vytvářet virtuální společenství

Sociální inženýrství – promyšlená manipulace přirozené důvěřivosti člověka

Spamming – zasílání nevyžádané elektronické pošty obvykle s reklamním obsahem

Spoofing – falešné webové stránky, které se tváří jako pravé. Snaží se člověka přesvědčit, že je na pravé stránce a získat například číslo jeho kreditní karty.

Stalking – znamená pronásledování, opakované stupňování obtěžování (pokusy o kontaktování osoby prostřednictvím dopisů, e-mailů, telefonů, chatu, skype, ICQ ad.), které může přejít k vyhrůžkám, ničení majetku apod.

Warez – moderní počítačové pirátství, které spočívá v prolamování ochranných prvků programových produktů a jejich šíření pomocí www server

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kde hledat pomoc? > Slovníček pojmů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Máte problém s elektronickou kriminalitou? > Rodiče

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze