Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Úvodní slovo k projektu Kvalita 09

logolink

Záměrem kraje je realizovat zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Projekt je určen pro zlepšení manažerského rozhodování úředníků krajského úřadu a ředitelů příspěvkových organizací s cílem zlepšit poskytování servisu veřejné správy občanům a subjektům kraje. Projekt velmi výrazně přispěje k naplňování hodnot existující vize krajského úřadu prostřednictvím zavádění nových metod řízení a zlepšování stávajících. Cílem projektu je zlepšit poskytovanou veřejnou službu a zefektivnit řízení příspěvkových organizací. Realizací aktivit proběhne revize stávajících datových zdrojů, týkající se procesního řízení, zhodnocení zavedeného projektového řízení a návrhu optimalizace, prověření správného rozdělení procesů a zhodnocení vybraných podpůrných procesů. Dále bude provedena revize současného systému řízení kvality modelem CAF, řízení lidských zdrojů, zpracování zásadních strategií kraje v oblasti rozvoje ICT, bezpečnosti ICT, regionální inovační strategie, strategie řízení NNO, enviromentální osvěty ve veřejné správě.
Cílů projektu kraj dosáhne u projektového a procesního řízení analýzou stávajícího stavu a návrhu optimalizace s následnou implementací. U modelu CAF a enviromentální osvěty proběhne revize současného stavu s následným vyhodnocením a doporučeními pro zlepšení. Zvýšení úspěšnosti implementace revidovaných nově navržených procesů a řízení příspěvkových organizací bude podpořeno školením. Strategie kraje budou implementovány prostřednictvím orgánů kraje.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 09 > Úvodní slovo k projektu Kvalita 09

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze