Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

aktivita 01 – Revize metodiky projektového řízení

logolink

 
 
 

V současné době je na Krajském úřadu kraje Vysočina implementován systém řízení projektů, který funguje již od roku 2005, kdy byla trochu odlišná situace, a to nejen ve struktuře úřadu, ale i v požadavcích na strukturu řízení projektů, což je dáno nově definovanými podmínkami v souladu se situací vzniklou souběžně s rozjezdem nového programovacího období. Zároveň došlo k výraznému posunu v oblasti technických řešení evidence dílčích úkonů v průběhu projektového cyklu a rovněž ze strany MVČR jako gestora kvalitativních prvků v oblasti řízení veřejného sektoru došlo k formulaci nových požadavků na standardizaci dílčích procesů projektového řízení.

Výše uvedené bylo základním východiskem pro formulaci jedné z klíčových aktivit projektu Kvalita09 zaměřené na aktualizaci systému projektového řízení.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 09 > aktivita 01 – Revize metodiky projektového řízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze