Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

aktivita 03 – Zefektivnění podpůrných procesů

logolink

 
 
 

Jedná se o aktivitu, která je zaměřena interně směrem do úřadu a její realizace je klíčová pro potřeby efektivního nastavení systému řízení činností realizovaných zaměstnanci krajského úřadu. Krajský úřad vyvíjel dílčí aktivity k získání analýzy podpůrných procesů. Nyní disponuje jednoduchým popisem vybraných procesů. Plnohodnotné procesní řízení hlavních a podpůrných procesů neexistuje. V rámci realizace aktivity dojde k:1)rozvedení stávající analýzy tak, aby pokrývala komplexní mapování procesů (podpůrné, hlavní a řídící) včetně identifikace hlavních rizik a neshod, 2)zpracování metodiky procesního řízení, 3)zpracování implementačního dokumentu včetně popisu postupu při implementaci procesů a stanovení termínů dosažení optimálního stavu, 4)implementaci vybraných opatření, což bude zajištěno vlastními kapacitami za dohledu externího dodavatele, který závěrem provede evaluaci systému. Součástí evaluace bude sestavení struktury sledovaných indikátorů, což bude zásadní pro potřeby dlouhodobé udržitelnosti aktivity. Struktura řešených procesů by měla odpovídat z větší míry těm podpůrným.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 09 > aktivita 03 – Zefektivnění podpůrných procesů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze