Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

aktivita 04 – Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě

logolink

 
 
 

Krajský úřad aplikuje v současné době souhrn aktivit vedoucích ke zvyšování a hodnocení kvality výkonu veřejné služby, je zřízena funkce manažerky kvality. Jedná se zejména o pravidelnou aplikaci modelu CAF, sledování a plnění definovaných strategických cílů organizace i souhrnu dílčích provozních ukazatelů. Na základě hodnocení fungování systému (včetně externího hodnocení aplikace modelu CAF v roce 2008) vyvstala potřeba přehodnocení systému řízení kvality, zejména s ohledem na účinnost dopadu(ů) aktivit do běžného provozu krajského úřadu. Realizací aktivity proběhne revize současného systému řízení kvality (model CAF), zhodnocení jeho dopadů, návrh na případné změny systému, návrh a poradenství při implementaci.

Dále:

  • prověření provázanosti agend MA 21 a CAF tak, aby nedocházelo k duplicitním činnostem při výkonu agend kvality
  • posouzení systému a nastavení strategického řízení úřadu, účinnost a dopady procesu, definice strategických cílů, vyhodnocování strategických cílů, stanovení trendů a cílových hodnot
V oblasti posuzování efektivity vynakládání veřejných výdajů pomocí moderních analytických metod jde zejména o tyto aktivity:
  • přehodnocení a definice vhodných provozních ukazatelů, jejich sledování a pravidelné vyhodnocování (interní controlling)
  • zhodnocení vhodnosti implementace metody BSC (nebo obdobné metody) v návaznosti na strategické cíle úřadu, procesní řízení a výkonnostní ukazatele, návrh ukazatelů a redefinice současných ukazatelů.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 09 > aktivita 04 – Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze