Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

aktivita 06 – vzdělávání

logolink

 
 
 

Cílem aktivity je zajistit efektivní přenos zkušeností směrem k zástupcům cílové skupiny, kdy bez zapojení této aktivity by mohlo dojít k nepochopení implementovaného systému a následně k jeho chybnému výkladu. Jedná se o zastřešující aktivitu projektu, která je cílena na zajištění realizace komplexních opatření zaměřených na přenos výstupů z ostatních identifikovaných aktivit ve formě vzdělávání pro zástupce cílových skupin identifikovaných v popisu projektu a konkretizovaných pro každou klíčovou aktivitu. Je předpokladem, že budou realizovány celkem 4 tematicky odlišné kurzy, které budou obsahově odpovídat vždy jedné klíčové aktivitě a dalších celkem 5 kurzů s jednotícím prvkem, kterým je implementace segmentových strategií, které budou v průběhu realizace projektu vytvořeny.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Projekty OPLZZ > Projekt Kvalita 09 > aktivita 06 – vzdělávání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Finance

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze