Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Finance Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

UKONČENÁ VÝZVA Č. 2 - OBLAST PODPORY 3.2 - PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI VYSOČINA

Rada kraje Vysočina na svém 16. zasedání dne 25. května 2010 schválila vyhlášení 2. výzvy v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina. Výzva byla vyhlášena dne 26. května 2010. Příjem žádostí bude probíhat od 28. června 2010 do 9. července 2010.

Pro oprávněné předkladatele do 2. výzvy 3. 2 připravuje Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje seminář, který se uskuteční 7. června 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina (více informací o náplni semináři, způsobu přihlášení naleznete pod záložkou Aktuality).

Oprávnění předkladatelé do 2. výzvy oblasti podpory 3.2 by měly při přípravě žádosti vycházet z těchto dokumentů (veškeré dokumenty ke stažení pod záložkou Příručky a návody):

1) z textu výzvy a jejích příloh

2) z Příručky pro žadatele (verze 6)

3) z Příručky pro příjemce (verze 3)

4) z Příručky "Jak vyplnit webovou žádost Benefi 7+"

5) z Metodických dopisů (především metodické dopisy č. 4 (POZOR: Metodický dopis č. 4 aktualizován k datu 10. června 2010), 7 a 13 - Realizace vzdělávacích aktivit v Prioritní ose 3 - oblast podpory 3.2)

7) z Metodiky monitorovacích indikátorů (platná od října 2009)

Pro zájemce nabízíme možnost osobní, telefonické či elektronické konzultace. V posledním týdnu předkládání žádostí (v týdnu od 5. července) nebudou osobní konzultace poskytovány. Konzultovány budou pouze konkrétní telefonické či e-mailové dotazy.

Upozornění: novinky v aplikaci Benefit7+
Počínaje červnem 2010 se v aplikaci Benefit 7+, v projektové žádosti objevila na základě centrálního zadání nová záložka Synergické projekty a v záložce Projekt checkbox "Pojekt je potenciálně synergický". Tato pole jsou zde připavena pro novou administraci, projektů, která není prozatím pro OP VK relevantní. Pokud je zaškrtnuto pole Projekt je synergický na záložce Projekt, zobrazí se záložka Synergické projekty jako aktivní a bez jejího vyplnění není možno finalizovat projektovou žádost. Záložka obsahuje číselník v poli Oblast podpory, který je prázdný. Správný postup: nezaškrtávat políčko "Projekt je potenciálně synergický" na záložce Projekt (a to i v případě, že výzva obsahuje synergická kritéria - viz 2. výzva GG 3.2 - příloha č. 8). Projektovou žádost bude možné finalizovat i bez záložky Synergické efekty

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Finance > Finanční zdroje z EU > Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost > Výzvy k předkládání grantových projektů > Archiv výzev > UKONČENÁ VÝZVA Č. 2 - OBLAST PODPORY 3.2 - PODPORA NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI VYSOČINA

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Finance > Finanční zdroje z EU > OP vzdělávání pro konkurenceschopnost > Zadávací řízení

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze