Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Náhrada škody chráněnými živočichy

 
 
 

vydraZákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (dále jen zákona), umožňuje poškozenému kompenzovat škody vzniklé některými zvláště chráněnými živočichy - bobr evropský, vydra říční, kormorán velký, los evropský, medvěd hnědý, rys ostrovid, vlk. Podmínkou je, že se jedná o živočicha zvláště chráněného dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (v případě, že by některý z živočichů přestal být zvláště chráněným druhem dle vyhlášky, náhradu škody by nebylo možné dle zákona poskytnout). Zákon o náhradách škod vznikl z důvodu, aby alespoň z části zmírnil konfliktní situaci mezi zájmy ochrany přírody na straně jedné a vlastníky pozemků, rybníků či domestikovaných zvířat na straně druhé.

Z důvodu reformy státní správy jsou k vyřizování žádostí o náhradu škod od 1. ledna 2003 krajské úřady příslušné podle místa, kde ke škodě došlo, nebo Magistrát hlavního města Prahy, došlo-li ke škodě na území hlavního města Prahy.

Krajský úřad Kraje Vysočina řešil doposud škody způsobené převážně vydrou říční, dále kormoránem velkým a bobrem evropským. Přiložený přehled náhrad škod dle zákona proto uvádí škody způsobené vydrou, kormorány a bobrem, a to od 1. ledna 2003, které byly poskytnuty na základě kladného stanoviska krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostředí > Příroda > Náhrada škody chráněnými živočichy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze