Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oblast prevence rizikového chování

 
 

Odkazy

  • Dotační program MŠMT Bezpečné klima v českých školách na rok 2018
    Vážené kolegyně a vážení kolegové, informuji Vás, že MŠMT vyhlásilo dotační řízení na dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018. Dotační řízení jsou vyhlášena na webových stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-realizaci-aktivit-v-oblasti .

 
 

Odkazy

  • Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků-1 [PDF, 368 kB] (6.9.2017)
    Do zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), došlo k doplnění § 22a a 22b upravující práva a povinnosti pedagogických pracovníků a dále k doplnění § 31 školského zákona o postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem. Cílem nové právní úpravy je mimo jiné reagovat na některé situace spojené s násilím a šikanou ve školách. Nová právní úprava by tak měla zajistit lepší ochranu nejen žáků samotných před fyzickými a psychickými útoky, ale i zlepšit ochranu pedagogických pracovníků.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Dokumenty odborů > Školský portál > Mládež a sport > Oblast prevence rizikového chování

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies