Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Plánování v oblasti vod

 
 
 

Plánování v oblasti vod je soustavná koncepční činnost, kterou zajišťuje stát, a jeho účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. Plánování v oblasti vod je hlavním nástrojem pro řízení vodní politiky, který byl zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů přijat jako reakce na požadavky evropského práva. V roce 2007 schválila vláda Plán hlavních povodí ČR.
Proces plánování v oblasti vod je navržen na období 2004 – 2027. Toto období je rozděleno do 3 období:
I. plánovacího období 2009 – 2015 s plány oblastí povodí, ke kterému přípravné práce probíhaly v letech 2004 – 2009. Plány oblastí povodí nahradily směrný vodohospodářský plán.
II. plánovacího období 2015 – 2021 s plány dílčích povodí, ke kterému přípravné práce probíhaly v letech 2009 – 2015.
III. plánovacího období 2021 - 2027, ke kterému přípravné práce probíhají v letech 2015 – 2021, kdy se provádí druhá aktualizace plánů povodí. Jejich výsledkem budou plány platné pro období 2021 – 2027.
Tyto plány jsou v jednotlivých obdobích platnosti podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení.

Na území Kraje Vysočina se jedná o oblast dílčího povodí Dolní Vltavy, Dyje, Horní Vltavy a Horního a středního Labe. Plány pořizují státní podniky Povodí jako příslušní správci povodí, kterými jsou Povodí Labe, státní podnik,  Povodí Moravy, s. p. a Povodí Vltavy, státní podnik, ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady.

Konečné plány dílčích povodí jsou umístěny v níže uvedených odkazech nebo na webových stránkách http://www.pmo.cz/, http://www.pvl.cz/ a http://www.pla.cz/.

 

Kontaktní osoby za Krajský úřad Kraje Vysočina:

Plán hlavních povodí České republiky – Mgr. Jaroslav Mikyna

Území povodí Dyje – Ing. Pavlína Pokorná

Území povodí Dolní Vltavy a povodí Horního a středního Labe – Ing. Jana Bláhová

Území povodí Horní Vltavy – Ing. Jaroslava Pavouková

   
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Životní prostředí > Voda > Plánování v oblasti vod

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze