Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Znění dotačních titulů

Kulturní památky jsou chráněny státem jako nedílná součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významná součást životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. S tím souvisí mnohdy technologicky a finančně náročný způsob jejich obnovy, který současně podléhá rozhodnutím a dozoru orgánů státní památkové péče. Stát, kraj i obce proto poskytují vlastníkům kulturních památek dotace na jejich obnovu a zachování.

Zde je přehled dotačních titulů (celkové znění), které v oblasti památkové péče poskytuje Ministerstvo kultury ČR a Kraj Vysočina.

 
 

Odkazy


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kultura a památky > Granty a dotace > Památky > Znění dotačních titulů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze