Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Základní informace

 
 
 

Samostatná působnost:

- vede odbor zdravotnictví

- zabezpečuje uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb o zajištění zdravotnických služeb ve veřejném zájmu, a to zejména braneckých prohlídek a preventivních opatření

- podílí se na zajištování a koordinaci tvorby koncepčních a strategických materiálů v oblasti zdravotnictví

- zajišťuje přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek na svěřeném úseku

- plní povinnost resortního (gesčního, odvětvového) odboru dle jednotlivých pravidel rady kraje a zásad zastupitelstva kraje

- zabezpečuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, podávání návrhů na zápis do Ústředního věstníku ČR a do obchodního rejstříku

 

Přenesená působnost:

- zajišťuje výkon agendy vyřizování stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

- zajišťuje ustavení nezávislého odborníka nebo nezávislé odborné komise pro šetření stížností proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

- zajišťuje výkon agendy rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti

- zajišťuje výkon agendy rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků o zdravotním stavu ve věcech dočasné pracovní neschopnosti

- přezkoumává správní rozhodnutí orgánů I. stupně ve věcech ukládání pokut na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a kontroluje výkon státní správy na tomto úseku

- ukládá pokuty za správní delikty poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

- projednává v prvním stupni správní delikty podle § 36 odst. 1 písm. g), k), y), a z) a § 36 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Odbor zdravotnictví > Základní informace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies