Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Zdravotnický portál Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Oznámení změn v oprávnění - archiv dokumentů

Poskytovatel je povinen písemně oznámit všechny změny, které se týkají údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a dále všechny změny týkající se údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění.
Poskytovatel je povinen změny oznámit do 15 dnů ode dne, kdy se o nich dozvěděl.
Jedná-li se o změnu oboru, formy nebo místa poskytování (ať již jako rozšíření nebo jako náhradu za dosavadní obor, formu nebo místo) musí být změna oznámena a požádáno o změnu oprávnění/registrace s dostatečným časovým předstihem, aby o změně mohlo být krajským úřadem rozhodnuto včas (dle požadavků poskytovatele), a ve lhůtách podle správního řádu. Při změně oboru, formy, místa poskytování není možné poskytovat zdravotní služby v rozsahu požadovaných změn bez vydaného rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb/registrace nestátního zdravotnického zařízení.

 
 
 
Zde jsou k dispozici formuláře pro oznamování změn poskytovatelem zdravotních služeb uvedených v rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb a změn údajů v dokladech předkládaných se žádostí o udělení oprávnění podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 4. 2012.
Více informací naleznete v odkazu "Metodika".
 

Související odkazy

 
Sbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Informace pro zdravotníky > Oznámení změn v oprávnění

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu

Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Strategie zdravotnictví > Zdravotní plán Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze